മന്നാർഗുഡി മാഫിയ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക്

മന്നാർഗുഡി മാഫിയ എന്ന് കുപ്രസിദ്ധമായ ശശികലയുടെ കുടുംബം തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് രാത്രി ചേർന്ന എ ഐ എ ഡി എം കെയുടെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളുടെ യോഗം തീരുമാനമെടുത്തു. മന്ത്രിമാരിൽ ഏറെ പേരും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നു . പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ ഒരു പുതിയ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്താനും രാത്രി യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

mannargudi mafia out of AIADMK

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY