അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ 6 സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പുതിയ പേര് നൽകി ചൈന !!

china gives new names to 6 places of arunachal pradesh

ഇന്ത്യയിലെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ആറു സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ചൈന സ്വന്തം പേരുകൾ നൽകി. ചൈനിസ് അക്ഷരങ്ങൾ, റോമൻ, ടിബറ്റൻ അക്കങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ നാമകരണം. അരുണാചാൽ പ്രദേശിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള പരമാധികാരം ഇന്ത്യയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പുതിയ നടപടിയെന്നാണ് ചൈനീസ് വാദം. അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദക്ഷിണ ടിബറ്റിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇന്ത്യ അന്യായമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ചൈന വാദിക്കുന്നത്.

Wo’gyainling, Mila Ri, Qoidêngarbo Ri, Mainquka,Bümo La and Namkapub Ri. തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ പേരുകൾ. ഏപ്രിൽ 14 നാണ് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുതിയ പേരുകൾ. ഏപ്രിൽ 14 നാണ് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുതിയ പേരുകൾ ചൈനീസ് സിവിൽ അഫയേഴ്‌സ് മന്ത്രാലയം നൽകിയത്.

china gives new names to 6 places of arunachal pradesh

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY