പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു

murder couple killed at idukki police official found dead

കർണ്ണാടക കറുവപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു. ബൈക്കിലെത്തിയ മുഖംമൂടിയിട്ട ഒരു സംഘം ആളുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനകത്ത് കയറിയാണ് പ്രസിഡന്റിനെ വെട്ടിക്കൊന്നത്. കാസർകോട് അതിർത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കുറുവപ്പാടി.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY