പാപ്പാത്തി ചോലയില്‍ പോലീസ് കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി

pappathychola

പാപ്പാത്തിച്ചോലയില്‍ പോലീസ് കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. എഎസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പത്തംഗ പോലീസാണ് കാവല്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY