സ്വർണ്ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

gold rate

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. 22,080 രൂപയാണ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2760 രൂപയിലെത്തി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

Gold Price Today| Gold Price| Gold Rate|

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY