ജേക്കബ് തോമസ് അവധി നീട്ടി

jacob-thomas

ജേക്കബ് തോമസം അവധി നീട്ടി. ഒരു മാസത്തെ അവധിയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ജോലിയില്‍ തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

jacob thomas, vijilance, leave

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY