പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി

assembly adjournment motion opposition staged walk out adjournment motion denied assembly adjourned for today opposition staged walk out opposition calls for special discussion vt balram adjournment motion Cauvery cell shut down adjournment motion moved assembly on monday

അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി. സെൻകുമാർ വിഷയത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. അതേസമയം, അടിയന്തര പ്രമേയത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു.

 

 

opposition staged walk out

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY