ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില

gold rate gold customs hunt nedumbassery airport Cochin airport

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. പവന് 21840 രൂപയും ഗ്രാമിന് 2730 രൂപയുമാണ്. 22000 രൂപയിൽനിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21840 രൂപയായിരുന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY