തൃശ്ശൂർ പൂരം ചമയ പ്രദർശനം; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

thrissur pooram

പൂരപ്രേമികൾ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ പൂരം നാളെ നടക്കാനിരിക്കെ പൂരച്ചമയ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു. പൂരച്ചമയ പ്രദർശനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം.

WhatsApp Image 2017-05-04 at 08.53.59 (1) WhatsApp Image 2017-05-04 at 08.53.59 WhatsApp Image 2017-05-04 at 08.53.58 WhatsApp Image 2017-05-04 at 08.53.57 WhatsApp Image 2017-05-04 at 08.53.56

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY