കിണര്‍ ഇടിഞ്ഞുവീണു

well

കണ്ണൂര്‍ പാട്യം പത്തായക്കുന്നില്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കെ കിണര്‍ ഇടിഞ്ഞ് താണു. തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്ളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

well collapsed, kannur, accident

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY