അമ്മയില്ലെങ്കില്‍ ദിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്നാലും എന്റെ അച്ഛാ…

അമ്മമാര്‍ വാക്വം ക്ലീനര്‍ വീട് വൃത്തിയാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അച്ഛന്‍മാരോ? എന്നാലും വാക്വം ക്വീനറിന് ഇത്തരം ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും കരുതിയില്ല.

viral video , fathe using vacuum cleaner to toe daughters hair

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY