സംസ്ഥാനത്ത് പഞ്ചസാര വിതരണം നിർത്തി

sugar distribution stopped kerala

സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ കട വഴിയുള്ള പഞ്ചസാര വിതരണം പൂർണ്ണമായും നിർത്തി. കേന്ദ്രം സബ്‌സിഡി പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് നടപടി.

 

 

 

 

sugar distribution stopped kerala

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY