വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു

two children from Ernakulam drowned to death at adoor student drowned, dead

കോട്ടയം ചമ്മനത്തുപടി പുഴയിൽ വീണ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കാണാതായി.

 

 

 

student drowned, dead

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY