സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വർധനവ്

gold rate increase

സ്വർണവില പവന് 80 രൂപ കൂടി 21,520 രൂപയായി. 2690 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്. 21,440 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം പവന്റെ വില.

 

 

 

gold rate increase

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY