മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം 30 ന് ഉണ്ടായേക്കില്ല

kochi metro inauguration next month kochi metro security 138 policemen deploy

കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് 30 ന് ഉണ്ടാകില്ല. മെയ് 30 ന് ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മെയ് 30 ന് പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം മെയ് 29 മുതൽ ജൂൺ 3 വരെ യൂറോപ്പ് സന്ദർശനത്തിലായിരിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന തീയതിയിലേക്ക് മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY