സെൻസെക്‌സ് നേട്ടത്തിൽ

sensex stock-market-begins-gain sensex begins 24 point sensex gain sensex touches 184 point

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെൻസെക്‌സ് 195 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 30660ലും നിഫ്റ്റി 47 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 9475ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

 

 

sensex

NO COMMENTS