സെൻസെക്‌സിൽ 124 പോയന്റ് നേട്ടം

stock market sensex 218 gain sensex 124 point gain

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെൻസെക്‌സ് 124 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 30426ലും നിഫ്റ്റി 38 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 9399ലുമെത്തി.

 

 

 

sensex 124 point gain

NO COMMENTS