സിബിഎസ്ഇ ഫലം ഇന്ന് തന്നെ

higher secondary result today CBSE 12th result higher secondary plus one result today

സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു ഫലം ഇന്ന് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആദ്യം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ ഫലം വരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു .

http://cbseresults.nic.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഫലം നോക്കാം

 

 

 

CBSE 12th result

NO COMMENTS