വീണ്ടും തിരിച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യ

india fights back again uri

പാകിസ്ഥാനെതിരെ വീണ്ടും തിരിച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യ. ഉറി മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം ഇന്ത്യ കർത്തു. അക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

 

 

 

india fights back again uri

NO COMMENTS