രാജ്യത്തെ നീളം കൂടിയ പാലം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു

indias longest bridge inauguration 26th world's longest bridge inauguration tomorrow indias worlds longest bridge

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ പാലമായ ധോളസദിയ പാലം അസമിൽ പ്രധാമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേന്ദ്രസർക്കാർ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. ഇതോടെ സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായി.

അസമിലെ സദിയയിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന 9.15 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം ധോളയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അസമിലെ ടിൻസുകിയ ജില്ലയിൽ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷകനദിയായ ലോഹിത് നദിക്കുകുറുകെയാണ് പാലം.

 

indias worlds longest bridge

NO COMMENTS