ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേരിയ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം

sensex stock-market-begins-gain sensex begins 24 point sensex gain sensex touches 184 point

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേരിയ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെൻസെക്‌സ് 77 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 30827ലും നിഫ്റ്റി 14 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 9524ലുമാണ്.

 

 

 

stock-market-begins-gain

NO COMMENTS