സിബിഎസ്ഇ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

cbse 12th result announced

സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോഡറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫലമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

http://cbseresults.nic.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഫലം നോക്കാം

 

 

 

cbse 12th result announced

NO COMMENTS