ജേക്കബ് തോമസ് അവധി നീട്ടി

jacob-thomas

ജേക്കബ് തോമസ് അവധി നീട്ടി. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് അവധി നീട്ടിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇത് സ്ഥരീകരിച്ചു. ജൂണ്‍ 31വരെയാണ് അവധി നീട്ടിയത്.

jacob thomas,vijilance,

NO COMMENTS