സെൻസെക്‌സ് 24 പോയിന്റ് നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം

sensex stock-market-begins-gain sensex begins 24 point sensex gain sensex touches 184 point

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേരിയ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെൻസെക്‌സ് 24 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 31170ലും നിഫ്റ്റി 5 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 9626ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ബിഎസ്ഇയിലെ 1154 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലും 610 ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

 

 

 

sensex begins 24 point

NO COMMENTS