സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

gold

സ്വർണവില പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,800 രൂപയായി. 2725 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്. 21,880 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം പവന്റെ വില.

 

 

 

gold rate droped

NO COMMENTS