മദ്യശാലകൾക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതി വേണ്ട; ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പു വച്ചു

bar.bar

മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്ന ചട്ടം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചു.

എൽഡിഎഫ് മദ്യനയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി വേണമെന്ന നിയമം എടുത്തുകളയാണ് തീരുമാനമായത്. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനും ധാരണയായി.

അതേസമയം യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം എടുത്തുകളയുന്നതിനെതിരെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളും പ്രതിപക്ഷവും വലിയ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സഭാമേലധ്യക്ഷൻമാരും സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവത്തെ കാണാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

NO COMMENTS