ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം

sensex open with 106 point gain sensex 111 point gain sensex closed 260 point stock market begins with gain sensex begins with gain sensex 56 point

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെൻസെക്‌സ് 75 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 31212 ലും നിഫ്റ്റി 24 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 9640 ലും ആണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ബിഎസ്ഇയിലെ 1219 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലും 599 ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

 

 

stock market begins with gain

NO COMMENTS