ഡ്രഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാരുടെ ഓഫീസുകളില്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന

vigilance raid

സംസ്ഥാനത്തെ ഡ്രഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാരുടെ ഓഫീസുകളില്‍ വിജിലന്‍സിന്റെ മിന്നല്‍ പരിശോധന. ലോക്നാഥ് ബഹ്റയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

vigilance raid,

NO COMMENTS