ബി ജെ പി ഓഫീസിന് നേരെ ബോംബേറ്

petrol bomb

തിരുവനന്തപുരം ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനു നേരെ ബോംബാക്രമണം . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

 

 

bomb attack thiruvananthapuram b j p office

NO COMMENTS