ഓഹരി സൂചികകൾ നഷ്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു

sensex open with 106 point gain sensex 111 point gain sensex closed 260 point stock market begins with gain sensex begins with gain sensex 56 point

ഓഹരി സൂചികകൾ നഷ്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെൻസെക്‌സ് 166.36 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 31095.70 ലും നിഫ്റ്റി 51.85 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്.

ഇൻഫോസിസ്, സൺഫാർമ, എച്ച്‌സി എൽ ടെക്, സിപ്ല തുടങ്ങിയവ നേട്ടത്തിലും എൽആന്റ്ടി, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, വിപ്രോ, ബജാജ് ഓട്ടോ തുടങ്ങിയവ നഷ്ടത്തിലുമാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്.

NO COMMENTS