കാറിനുള്ളിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗം

57 year old got raped at tvm car gang rape haryana

ഹരിയാനയിലെ സോഹ്നയിൽ യുവതിയെ കാറിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു. പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ ഗ്രേങൃറ്റർ നോയിഡയ്ക്ക് സമീപം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

 

 

 

car gang rape haryana

NO COMMENTS