മൃഗത്തിന്റെ രക്തം , മൂത്രം , കൊക്കൈൻ ; ടൊമാറ്റോ സോസിൽ ടൊമാറ്റോ മാത്രമില്ല

ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പൊതുജനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു. മാരകമായ വസ്തുക്കളാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് വീഡിയോ പറയുന്നത്. അതിൽ മൃഗത്തിന്റെ രക്തം , മൂത്രം , കൊക്കൈൻ എന്നിവയും ആൽക്കഹോളും ഉണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ സോസ് നിർമ്മാണം ഈ വിധമാണെന്ന് കണ്ട വീട്ടമ്മമാർ സത്യമറിയാൻ ഭ്രാന്തമായാണ് ഗൂഗിളിൽ തിരയുന്നത്.

ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാലോ ? സത്യമെന്നും കള്ളമെന്നും റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഇതൊരു വ്യാജ വർത്തയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഉൽപാദകർക്ക് വേണ്ടി നുണ പറയുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഏറെപ്പേരും.

വീഡിയോ ഉള്ളടക്കം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനാണ്.

തക്കളിയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ തണുപ്പിച്ച രക്തമാണ്. ഒപ്പം മനുഷ്യ മൂത്രവും കൊക്കൈനും. ഇവ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ രുചിയോടെ കഴിക്കുന്ന സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.കട്ടയായ മൃഗരക്തത്തിൽ കൊക്കൈനും ആൽക്കഹോളും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലായനിയിൽ മനുഷ്യമൂത്രവും ചേർത്താണ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ പരിശോധനകളും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞെട്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായത്. നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലായിടത്തും ഇത്തരം പരിശോധന ഫലങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയോ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു . ഇന്ത്യയിൽ കെച്ചപ്പുകൾ മാരകമായ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നിരവധി പരിശോധന ഫലങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മൃഗത്തിന്റെ ഉറഞ്ഞ രക്തം മിതമായ അളവിൽ ആഹാരസാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഈ അനുമതിയുടെ മറവിലാണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ചിലർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

Subscribe to watch more

 

NO COMMENTS