ഈ പിഷാരടി എങ്ങിനെ അടങ്ങിയിരുന്നു; അതാണ്‌ മാനിക്യൂൻ ചലഞ്ച്

നിമിഷം പോലും ഒതുങ്ങിയിരിക്കാതെ നമ്മെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രമേശ് പിഷാരടി എങ്ങനെ മാനുക്യൂൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. ശരിക്കും ചിരിച്ച് ചാവും ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്‌സിൽ.

NO COMMENTS