രണ്ട് പത്രാധിപര്‍മാര്‍ക്ക് തടവ്

buggy att 39 indian ISIS captives at iraq badush jail says sushma swaraj somalian pirates get 7 years imprisonment Tihar Idols reality show for jail inmates

കര്‍ണ്ണാടകയിലെ രണ്ട് ടാബ്ലോയിഡ് പത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് തടവ്. ഒരു വര്‍ഷത്തെ തടവിനാണ് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. തടവിന് പുറമെ 10,000രൂപ പിഴയും ഒടുക്കണം. എംഎംല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെ അപകീര്‍ത്തി പരമായ ലേഖനം എഴുതിയതിനാണ് ശിക്ഷ. കര്‍ണ്ണാടക നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

NO COMMENTS