പ്രസിദ്ധ യൂലിൻ ‘നായ ഇറച്ചി’ മേളയ്ക്ക് ആരംഭം; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

ചൈനയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ‘നായ ഇറച്ചി മേള’ യുലിൻ നഗരത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ മേളയ്ക്കായി ആയിരക്കണക്കിന് നായകളെയാണ് കൊന്നൊടുക്കുന്നത്. ഈ നായ ഇറച്ചി ഉപയോഗിച്ച് രുചികരമായ നിരവധി വിഭവങ്ങളാണ് മേളയിൽ പാകം ചെയ്യുന്നത്.

മേളയ്ക്ക് വിലക്കുണ്ടാകും എന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഇത്തവണ വീണ്ടും പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയാണ് ഈ മേളയെന്ന് ആരോപിച്ച് സന്നദ്ധസംഘടനകൾ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. ജീവനോടെ നായകളുടെ തൊലിയുരിക്കുന്നതും തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നതുമെല്ലാം അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ലിച്ചി പഴവും ഇറച്ചിക്കൊപ്പമുള്ള പ്രധാന വിഭവമാണ്. യുലിൻ ലിച്ചി നായ ഇറച്ചി ആഘോഷമെന്നും ഈ മേള അറിയപ്പെടുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായ ചൈനയിൽ നടത്തി വരുന്ന മേളയാണ് ഈ നായ ഇറച്ചി മേള. ഇന്ന് യുലിനിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷണം കൂടിയാണ് ഈ ആഘോഷം. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം :

yulin dog meat fest begins 2017

yulin dog meat fest begins 2017 yulin dog meat fest begins 2017 yulin dog meat fest begins 2017 yulin dog meat fest begins 2017 yulin dog meat fest begins 2017 yulin dog meat fest begins 2017

yulin dog meat fest begins 2017

NO COMMENTS