കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ആളെ കാണാതായി

drowning

കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയെ ആളെ കാണാതായി. ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം. കാണാതായ ആൾക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

NO COMMENTS