ജി സുകുമാരൻ നായർ വീണ്ടും ജനറൽ സെക്രട്ടറി

sukhumaran nair

എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി മൂന്നാം തവണയും ജി സുകുമാരൻ നായർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഡോ. എം ശശികുമാർ തന്നെയാണ് ട്രഷറർ.

sukhumaran nair,nss

NO COMMENTS