ഓഹരി സൂചികകളിൽ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം

fall in stock market sensex touches 28442 sensex 98 point down sensex 72 point loss stock market today sensex falls to 56 point

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെൻസെക്‌സിൽ 72 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 31066ലും നിഫ്റ്റി 35 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 9539ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ബിഎസ്ഇയിലെ 613 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലും 1197 ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

 

 

 

sensex 72 point loss

NO COMMENTS