ഉരുള്‍പ്പൊട്ടല്‍ ഇങ്ങനെയാണ് ദുരന്തം വിതയ്ക്കുക

പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളില്‍ ഉരുള്‍പ്പൊട്ടല്‍ വരുത്തുന്ന നാശ നഷ്ടങ്ങള്‍ ഭീകരമാണ്. എന്നാല്‍ എങ്ങനെയാണ് ഉരുള്‍പ്പൊട്ടുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വീഡിയോ കാണാം

land slide

NO COMMENTS