60 കിലോ പഴകിയ മീൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു

health dept seized 60 kg rotten fish

ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത 60 കിലോ മീൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പിടികൂടി. എരമംഗലം മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനക്കെത്തിയ ആവോലി, അയക്കൂറ, സ്രാവ്,കുടുത എന്നീ മീനുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇരട്ടിവിലയിലാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിറ്റിരുന്നത്. പിടിച്ചെടുത്ത മീൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കുഴിച്ചുമൂടി.

ട്രോളിങ് സമയമായിട്ടും വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ചീഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത മീനിന് ആഴ്ചകളോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

health dept seized 60 kg rotten fish

NO COMMENTS