ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം

sensex stock-market-begins-gain sensex begins 24 point sensex gain sensex touches 184 point

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെൻസെക്‌സിൽ 119 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 31041ലും നിഫ്റ്റി 30 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 9551ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ബിഎസ്ഇയിലെ 1259 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലും 456 ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

 

 

 

sensex today

NO COMMENTS