എംആർപിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വില സാധനങ്ങക്ക് ഈടാക്കാൻ പാടില്ല; വിലകുറയുന്ന നൂറ്റിയൊന്ന് ഇനങ്ങളുടെ പട്ടിക സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി

thomas isaac Thomas Isaac SBI stopping free atm service should not impose price higher than MRP says thomas isacc

എംആർപിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വില സാധനങ്ങക്ക് ഈടാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക്. മറിച്ചുള്ള നടപടി നിയമ വിരുദ്ധമാകുമെന്നും മന്ത്രി.

വിലകുറയുന്ന നൂറ്റിയൊന്ന് ഇനങ്ങളുടെ പട്ടിക സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. കോഴിയിറച്ചി, സോപ്പ് , ശർക്കര, ആട്ട , മൈദ, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വില കുറയും.

ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന് വില കുറയുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷനുകളുമായും, വ്യാപാരികളുമായും ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

should not impose price higher than MRP says thomas isacc

NO COMMENTS