ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സുപ്രീം കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്തു

wont consider polygamy says sc bihar liqour ban sc hears case 29th sc stays uttarakhand hc verdict

ഗംഗയും യമുനയും ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സുപ്രീം കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്തു.

 

 

 

sc stays uttarakhand hc verdict

NO COMMENTS