ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില

passenger with gold arrested from nedumbassery airport major gold hunt at karipur

സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് 20880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 2610 രൂപയുമാണ്. ബുധനാഴ്ച പവന് 160 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു.

NO COMMENTS