2010 ൽ മറ്റൊരു നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സുനീഷ്

kidnap tried to kidnap actress in 2010 says suneesh

2010 ൽ മറ്റൊരു നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സൂചന. പോലീസ് പിടിയിലായ ഡ്രൈവർ സുനീഷാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സൂചന പോലീസിന് നൽകിത്.

2011 ൽ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവ സമയത്ത് ട്രാവലർ ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവറാണ് സുനീഷ്. സുനിൽകുമാറും സംഘവും ഇതിനായി ചെറുവത്തൂരിൽ എത്തിയിരുന്നതായും സുനീഷ് പറഞ്ഞി. പയ്യന്നൂർ പോലീസാണ് സുനീഷിനെ പിടികൂടിയത്.

 

tried to kidnap actress in 2010 says suneesh

NO COMMENTS