സിപിഎം ഓഫീസിന് തീയിട്ടു

fire

വടകര തോടന്നൂരിലെ സിപിഎം ഒാഫീസ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഓഫീസ് തീയിട്ടതെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

cpm office, fire

NO COMMENTS