പൈങ്കുളം ദാമോദര ചാക്യാർ അന്തരിച്ചു.

0
11
paikulam damodara chakyar

കൂടിയാട്ടം കലാകാരൻ പൈങ്കുളം ദാമോദര ചാക്യാർ (82) അന്തരിച്ചു. ബംഗളൂരുവിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. സംസ്‌കാരം വ്യാഴാഴ്ച തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കും. തൃശ്ശൂരിലെ പൈങ്കുളത്താണ് ദാമോദര ചാക്യാർ ജനിച്ചത്.

കൂടിയാട്ടത്തെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ ഏറെ പങ്കുവഹിച്ച ദാമോദര ചാക്യാർ അമ്മാവൻ പൈങ്കുളം രാമചാക്യാരിൽനിന്നാണ് കല അഭ്യസിച്ചത്.

2004ൽ കേരള കലാമണ്ഡലം അവാർഡ്, 2006 ൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, 2012 ൽ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

NO COMMENTS