ഡി സിനിമാസ് അടച്ചുപൂട്ടി; ഇന്നുമുതൽ പ്രദർശനമില്ല

D cinema shut down no shows from today onwards d cinemas can be opened directs hc

നഗരസഭയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ദിലീപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡി സിനിമാസ് തിയറ്റർ അടച്ചുപൂട്ടി. ഇന്നല രണ്ടു ഷോകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് തിയറ്റർ പൂട്ടിയത്. ഇന്നുമുതൽ ഷോ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച വിളിച്ചു ചേർത്ത പ്രത്യേക കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് നഗരസഭയുടെ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിയറ്റർ അടച്ചു പൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

 

 

D cinema shut down no shows from today onwards

NO COMMENTS