സ്വർണവില കുറഞ്ഞു

gold

സർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ കുറവ്. പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച പവന് 80 രൂപ വർദ്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞത്. 21,120 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 20 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 2640 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.

NO COMMENTS