11.44ലക്ഷം പാന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ റദ്ദാക്കി

Linking Aadhaar and PAN is not mandatory for all

ഒരാള്‍ക്ക് ഒന്നിലധികം പാന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് 11,44,211പാന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ റദ്ദാക്കി. കേന്ദ്ര ധനസഹമന്ത്രി സന്തോഷ് കുമാര്‍ ഗാങ്വര്‍ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജൂലായ് 27നുള്ളിലാണ് ഇത്രയും പാന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ റദ്ദാക്കിയത്.

NO COMMENTS